Uw huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Als u gaat trouwen dan zegt de wet dat door het huwelijk automatisch alles van u samen wordt. Bij een echtscheiding moet u alles gelijk verdelen. Bij overlijden van een partner is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene en dit gedeelte vererft volgens de wet: als echtgenoten erft u automatisch van elkaar (samen met eventuele kinderen).

Wilt u dit niet en wilt u bepaalde bezittingen en schulden, zoals een eigen bedrijf of vermogen vanuit uw familie, apart houden? Dan moet u dit vastleggen in huwelijksvoorwaarden.

Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap: in dat geval moet u uw wensen vastleggen in partnerschapsvoorwaarden. Het geregistreerd partnerschap lijkt veel op het huwelijk, maar er zijn wel verschillen. Een van de belangrijkste verschillen is dat kinderen die geboren worden tijdens het huwelijk niet erkend hoeven te worden. Bij het geregistreerd partnerschap moet deze erkenning nog wel plaatsvinden.