Uw testament

Als u overlijdt laat u uw vermogen na. Dit vermogen bestaat uit uw bezittingen en schulden. Uw nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Uw erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uzelf.

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één bestaat uit de echtgenoot en de kinderen. Groep twee zijn de ouders, broers en zussen en hun afstammelingen. Groep drie zijn de grootouders en hun afstammelingen. De laatste groep zijn uw overgrootouders met hun afstammelingen. Als u in groep één geen erfgenamen heeft, gaat uw nalatenschap naar groep twee, enzovoorts.

U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen. Dat legt u vast in een testament. In uw testament bepaalt u wie welk deel krijgt. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook uw vrienden of een goed doel. Daarnaast kunt u in uw testament een executeur benoemen. Als u minderjarige kinderen heeft kunt u daarnaast de voogdij regelen en vastleggen wie het financiële beheer over de verkrijging van uw (minderjarige) kinderen regelt.