Uw samenlevingscontract

Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan heeft de wet vrij weinig voor u geregeld. In het geval van ongehuwd samenwonen blijven namelijk alle bezittingen en schulden van een ieder van u apart. In een samenlevingscontract kunt u onder andere regelen in welke verhouding de huishoudkosten voldaan moeten worden en kunt u elkaar aanwijzen voor het partnerpensioen. Verder kunt u afspraken maken over de eigendomsverhouding van de inboedel en een regeling treffen voor het eventueel geïnvesteerde spaargeld in de woning.

Omdat u niet automatisch van elkaar erft op grond van de wet kunt u in het samenlevingscontract een regeling opnemen waarin u de gemeenschappelijke goederen aan elkaar nalaat. Wilt u ook uw prive-vermogen aan uw partner nalaten, dan moet u daarnaast een testament maken.