Overlijden

Als u een erfenis krijgt, kunnen wij u behulpzaam zijn bij het regelen van de erfenis.

De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door de notaris. In een verklaring van erfrecht staat wie er overleden is. Er staat bijvoorbeeld ook in:

  • is er een testament en wat staat daar in? Is er een executeur?
  • was de overledene getrouwd? in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • wie zijn de erfgenamen?
  • wie is namens de erfgenamen bevoegd om te handelen?

Als een bankrekening van de overledene geblokkeerd is, kunt u door middel van een verklaring van erfrecht deze blokkering opheffen. U kunt hiermee ook de tenaamstelling van het huis aan laten passen bij het kadaster.

Verder kunnen wij u helpen bij de verdeling van de nalatenschap of het vaststellen van de vorderingen van uw kinderen als u als langstlevende feitelijk de gehele nalatenschap verkrijgt.

Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het opstellen van de aangifte erfbelasting. De erfbelasting is de belasting die u betaalt over uw erfenis. Wat u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en van uw relatie met de overledene. De aangifte voor de erfbelasting moet uiterlijk 8 maanden na het overlijden ontvangen zijn door de Belastingdienst.