Uw levenstestament

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Meestal zijn dat uw echtgenoot, partner of kinderen. Bedenk daarbij of het verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. Het is namelijk ook mogelijk de taken te verdelen over meerdere personen en dat zij moeten overleggen met elkaar.

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit niet meer zelf mag doen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar ook bijvoorbeeld het verkopen van uw huis.

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen, bijvoorbeeld op het gebied van uw persoonlijke verzorging en medische beslissingen. Een levenstestament werkt tijdens uw leven: op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om te handelen, bijvoorbeeld als u een beroerte of een ongeluk gehad heeft.