Vereniging

In principe kan elk doel worden aangegrepen om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

Het doel mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of aantasting van de goede zeden of de wet. Verder kent de wet de beperking dat de vereniging niet ten doel mag hebben winst te maken om te verdelen onder de leden. Bij de oprichting van de vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk: het is als het ware de grondwet van de vereniging. Vaak wordt daarnaast een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen zijn opgenomen van de in de statuten neergelegde regels.