Stichting

Vanouds zijn stichtingen voor allerlei goede doelen opgericht. In tegenstelling tot de vereniging mag de stichting geen leden hebben.

Voor zover de stichting ten doel heeft uitkeringen te doen, zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. De stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De oprichtingsakte bevatten de statuten van de stichting. De stichting is een rechtspersoon, de stichting bezit dus volledige rechtsbevoegdheid en is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen.