Besloten vennootschap, de B.V.

Een besloten vennootschap (B.V.) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. De namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister.

Bij de oprichting worden de statuten van de vennootschap vastgelegd. In deze statuten worden allerlei belangrijke zaken die de vennootschap aangaan opgenomen, zoals de wijze van benoeming van bestuurders, de bevoegdheden van de verschillende organen van de vennootschap en bijvoorbeeld de manier waarop zij vergaderen.

Flex-bv wetgeving
Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een B.V. op te richten. Statuten van bestaande B.V.’s kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.
  • Het minimumkapitaal van € 18.000 is vervallen.
  • De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
  • Het wordt mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.
  • Het wordt eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.
  • Het wordt mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.